che-do-xu-ly-lanh

Các chế độ xử lý lạnh thực phẩm

Mục đích của các chế độ xử lý lạnh thực phẩm là giúp thực phẩm giữ dc tươi ngon cho người sử dụng . Dưới đây là một số chế độ khác nhau để xử lý lạnh thực phẩm.

xu-ly-lanh-thuc-pham
xử lý bảo quản thực phẩm

Có hai chế độ xử lý lạnh sản phẩm là xử lý lạnh và xử lý lạnh đông.

Xử lý lạnh là làm lạnh thực phẩm đến nhiệt độ bảo quản lạnh yêu cầu, phải đạt nhiệt độ trên điểm đóng băng của sản phẩm luôn giữ cho sản phẩm còn mềm, chưa bị hóa cứng do đóng băng.

Xử lý lạnh đông là kết đông các sản phẩm. Sản phẩm hoàn toàn hóa cứng do hầu hết nước và dịch trong sản phẩm đã đóng thành băng.

Xử lý lạnh đông có hai phương pháp, kết đông một pha và kết đông hai pha. Kết đông một pha có nhiều ưu điểm hơn so với kết đông hai pha vì thời gian của quá trình giảm, tổn hao khối lượng do khô ngót giảm nhiều, chi phí lạnh và diện tích buồng lạnh cũng giảm.

Đối với chế biến thịt sử dụng phương pháp một pha. Đối với hàng thuỷ sản sử dụng phương pháp phù hợp nhất là kết đông hai pha.

Trả lời