lam-lanh-nhan-tao

Các phương pháp làm lạnh nhân tạo chủ yếu – Phần 2

– Phương pháp hóa lỏng hoặc thăng hoa vật rắn
Phương pháp này là hiện tượng thu nhiệt khi chất rắn biến đổi trạng thái. Chất rắn dùng ở đây là chất tải lạnh, trong thực tế hay dùng nước đá và đá khô.
Nước đá và nước đá muối được sử dụng rộng rãi nhất là trong ngành công nghiệp đánh bắt hải sản do tính chất không độc, rẻ tiền.
– Phương pháp bay hơi chất lỏng
Chất lỏng khi bay hơi sẽ thu nhiệt, lượng nhiệt này còn gọi là nhiệt ẩn hóa hơi, hiệu quả làm lạnh cao.
Chất lỏng bay hơi thu nhiệt có thể là môi chất lạnh hoặc chất tải lạnh. Môi chất lạnh thường dùng là các Frêôn để làm lạnh nhanh, chất tải lạnh thường là nitơ.Ngoài tác dụng làm lạnh nitơ còn có tác dụng bảo quản vì nó là khí trơ có tác dụng kìm hãm các quá trình sinh hóa trong sản phẩm.

da-kho-giu-lanh
các phương pháp giữ lạnh chủ yếu

– Phương pháp sử dụng hiệu ứng nhiệt điện
Là hiện tượng nếu cho dòng điện một chiều đi qua vòng dây dẫn kín gồm hai kim loại khác nhau thì một đầu mối sẽ nóng lên và một đầu mối sẽ lạnh đi.
Trong thực tế, để có độ chênh lệch nhiệt độ lớn hơn giữa hai đầu, người ta sử dụng các cặp vật liệu thích hợp để chế tạo vòng mạch khép kín đó.

– Phương pháp khử từ đoạn nhiệt
Phương pháp sử dụng kỹ thuật cryô để hạ nhiệt độ sôi của hêli xuống gần nhiệt độ tuyệt đối, phương thức là: khi đặt một loại muối nhiễm từ giữa hai cực từ mạnh, các tinh thể muối được sắp xếp thứ tự và tỏa ra một lượng nhiệt nhất định, lượng nhiệt này được truyền ra ngoài để bay hơi hêli lỏng, khi quá trình tỏa nhiệt và nhiễm từ kết thúc, từ trường bị ngắt, muối bị khử từ đoạn nhiệt, nhiệt độ giảm đột ngột tạo ra một năng suất lạnh q0, lặp lại quá trình này nhiều lần có thể tạo ra nhiệt độ thấp.

 

Trả lời